Πρόγραμμα σπουδών Γ΄ Λυκείου Χειμερινά

Η Γ’ Λυκείου είναι η τάξη κατά την οποία ο μαθητής προετοιμάζεται να γίνει ο αυριανός ακαδημαϊκός πολίτης επιτυγχάνοντας την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου είναι επιβεβαιωμένη η αναγκαιότητα για τη σωστή οργάνωση της μελέτης του και την έγκαιρη κάλυψη και αφομοίωση όσων διδάχτηκαν.

Το φροντιστήριο μας παρέχει:

  • Ομοιογενή τμήματα 2-5 μαθητών
  • Γνωστική κάλυψη, αλλά και κριτική αφομοίωση των διδαχθέντων.
  • Διαρκή τεστ και διαγωνίσματα προσομοίωσης για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών
  • Συστηματική διαδικασία επαναλήψεων
  • Συζήτηση με μαθητές και γονείς για την κάλυψη των στόχων των παιδιών

Προτείνουμε ρεαλιστικά προγράμματα σπουδών, προσαρμοζόμενα κατά περίπτωση στις ανάγκες των παιδιών μας.

Για γκρουπ 5 μαθητών προτείνουμε:

Πρόγραμμα Σπουδών Γ Λυκείου Ανθρωπιστικές
Πρόγραμμα Σπουδών Γ Λυκείου Θετικών
Πρόγραμμα Σπουδών Γ Λυκείου Οικονομίας
Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου Υγείας

«Η γνώση θέλει σύστημα και ευθύνη,
θέλει πείρα και μεράκι!»