Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Οι γνώσεις του Γυμνασίου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο είναι σημαντικές για την μετέπειτα μαθησιακή πορεία του νέου.

Δίνουμε μεγάλη σημασία ώστε ο μαθητής Γυμνασίου να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με την μαθηματική σκέψη, να γίνει κτήμα του ο νέος κόσμος της Φυσικής και της Χημείας, να αποκτήσει εμπειρία στα γραπτά διαγωνίσματα.

Οι μαθητές μας, με τη σωστή καθοδήγηση από τους έμπειρους καθηγητές μας και τη συστηματική επαφή με το γνωστικό αντικείμενο, κατορθώνουν:

  • Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία κάθε μαθήματος
  • Να καλύψουν εύκολα και γρήγορα τα κενά τους
  • Να μαθαίνουν να οργανώνουν την ύλη
  • Να αποβάλλουν τη φοβία για τα μαθήματα που τους δυσκολεύουν και
    Να τοποθετούν τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις

Για κάθε μάθημα, οι συχνές επαναλήψεις, το εκπαιδευτικό μας υλικό, τα φύλλα εργασίας και τα διαγωνίσματα, βοηθούν τους μαθητές μας, να φτάσουν στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους και να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή αφομοίωση.

Προτείνουμε ρεαλιστικά προγράμματα σπουδών, προσαρμοζόμενα κατά περίπτωση στις ανάγκες των παιδιών μας.

Για γκρουπ 5 μαθητών προτείνουμε:

Πρόγραμμα Σπουδών Α Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Β Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Γ Γυμνασίου

«ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ …
μια ζεστή εκπαιδευτική μονάδα που επιδιώκει με συστηματικό τρόπο την επιτυχία σου, κατανοώντας τις συναισθηματικές και ανθρώπινες ανάγκες σου!»